Kursy, szkolenia

Ukończone kursy oraz szkolenia:

  • 15-16.10.2010 r. Międzynarodowe Szkolenie z Zakresu Leczenia Złamań Kości Długich
  • 13-15.05.2010 r. Koksartroza V : Międzynarodowe Sympozjum
  • 11-13.11.2010 r. XI Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne „Diagnostyka obrazowa w ortopedii”
  • 05-08.06.2011 r. AOTrauma Course – Princeples In Operative Fracture Management
  • 30.09 – 01.10.2011 r.  XII Sympozjum Sekcji Osteosyntezy PTOiTr : Złamania przedramienia, nadgarstka I ręki
  • 16-19.11.2011 r. AOTrauma Course – Advances In Operative Fracture Management
  • 15-16.06.2012 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biologia i biomechanika powikłań zespoleń stabilizacja śródszpikową i płytami blokowanymi kątowo” – wykład na temat powikłań zespoleń płytami blokowanymi kątowo
  • 19-22.09.2012 r. XXXIX Zjazd Naukowy PTOiTr – wykład na temat leczenia złamań przezkrętarzowych kości udowej