O mnie

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od początku pracy zawodowej związany z Kliniką Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego SPSK im. A. Grucy w Otwocku.

Doświadczenie zawodowe zdobywa w wiodącej od lat w kraju Klinice Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii  w Otwock oraz licznych kursach i szkoleniach doskonalących (min.  AO Trauma Course – stopień podstawowy i zaawansowany, liczne kursy i sympozja naukowe).

Wykładowca kursów szkoleniowych i doskonalących dla lekarzy ortopedów w trakcie i po specjalizacji prowadzonych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku.